PUBLIKACJE
 • Kwartalnik Biuletyn wydawany dwujęzycznie w języku polskim i niemieckim zawiera artykuły i informacje o współpracy polsko-szwajcarskiej, propozycje współpracy, artykuły o obowiązujących przepisach na terenie Polski i Szwajcarii

 • JUŻ JEST !!! Jak założyć spółkę w Szwajcarii - wydawnictwo w języku polskim, cena 15 PLN

 • Swiss Business Data Statistics
  PDF format 399 KB (409 142 bytes)
  (lang.ver: eng)
 • Skondensowane informacje o Szwajcarii
  PDF format 1,07 MB (1 132 407 bytes)
  źródła: ogólnodostępne publikacje, informacje prasowe, oraz Schweiz Tourismus

 

Cennik reklam w Biuletynie